Kallelse till årsmöte 27/4 UPPDATERAD

Här med kallas samtliga medlemmar till årsmöte i Gränslös samverkan.
Torsdagen 27/4 2017 med start kl 18.00.
Plats. Bandvagnsgaraget på Rosenholm

Efter avklarade årsmötesförhandlingar är det ordinarie garageträff.
Föredragningslista finns bifogad i denna artikeln.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast 13/4 och sänds till jonas.barnheim(at)gmail.com

/Styrelsen 20170406