Övning genomförd med Sjöräddningssällskapet på Hassö 25/8

I samband med gårdagens ordinarie garageträff så kom plötsligt besked om en övning där Cecila Bratt från RS-Hasslö är på väg med en skadad person till Rosenholms udde och de önskade hjälp från oss att möta upp dem och ta emot en skadad och transportera denne vidare med bandvagn till akuten i Karlskrona. En besättning utsågs snabbt att agera på begäran från SSRS och bandvagn gjordes snabbt i ordning med bår och gav sig sedan iväg till mötesplatsen.

När Cecilia Bratt anlöpte hamnen så stod bandvagn och besättning redo att ta emot och överflyttning på bår från båt till bandvagn gick bra och därefter bar det av till akuten i Karlskrona.

Då detta var en övning så bröts övningen i samband med att transporten nådde akuten. Intressant och lärorikt att samöva olika typer av scenarion för att träna våra besättningar och ser hur de agerar.

/Jonas

Film från övningen kan du se på youtube https://www.youtube.com/watch?v=Kyn_S-h3hU8