Besök av SUF 30/1

Tidigare i veckan fick vi förfrågan från Svensk Utryckningsfordonsförening (SUF) som ville komma ner och göra et reportage om verksamheten och våra fordon. De hade hört talas om oss redan för ett år sedan i samband med att de gjorde reportage om räddningstjänsten i Karlskrona. Men nu när vi och vår svävarbesättning figurerat både i lokal och riksmedia (SVT, Landet runt) så tog de kontakt med oss vilket vi tycker är jättekul.

Så idag på förmiddagen i blåsten och regnet så kom Leif & Anita från SUF på besök och togs emot av undertecknad, Rolf, Åke, Christer och Erik som förevisade bandvagnar och svävare. Skall bli kul att få läsa deras reportage i deras medlemsskrift "Utryckning!" som går ut till deras drygt 650 medlemmar i landet.

/Jonas Bärnheim

Länk till SUFs hemsida. http://utryckningsfordon.se/