Om oss

Gränslös samverkan är en ideell ej vinstdrivande förening av frivilliga som bemannar Sjöräddningssällskapets (SSRS) bandvagnar i östra Blekinge. Med dessa vagnar stöttar vi våra uppdragsgivare Karlskrona- och Ronneby kommun samt Landstinget i Blekinge och Räddningstjänsten i östra Blekinge vid extraordinära händelser.

Historik
Gränslös samverkan bildades 2009 av ett antal frivilliga inom ambulansen och akuten i Karlskrona för att bemanna den bandvagn SSRS placerat i Karlskrona. Sommaren 2012 inleddes ett samarbete med FAK-Blekinge (www.fak.se) för att öka på föreningen med fler utbildade förare för jourgång och mekaniker. Idag är vi ca 18 personer aktiverade i föreningen och vi är 10-15 förare som bemannar jourlistan under november-mars då vagnarna är i beredskap.

Vagnar
Sedan 2009 så har föreningen haft 1 vagn aktiv (plus 1 i reserv) och som det har funnits beredskap och jour på och det är en ombyggd och numera gulmålad ambulansbandvagn som är utrustad med civil ambulansbår, syrgas, dropp, nålar och all annan utrustning som finns i en vanlig ambulans, med undantag för elektronisk övervakningsutrustning. Denna vagnen har primärt stöttat landstinget när förhållandena är sådana att de ordinarie ambulanserna inte kan ta sig fram till patienten. Då rycker Gränslös samverkan ut med bandvagnen tillsammans med ambulanssjukvårdare för att hjälpa patienten och transportera ut den till närmsta framkomlig väg där ordinarie ambulans kan möta upp. Den har även använts till att kunna stötta kommunernas hemtjänst.

Under hösten/vintern 2012/13 så har föreningen fått tillgång till ytterligare 4 bandvagnar att kunna använda i verksamheten för att stötta våra uppdragsgivare med fler fordon alternativt att kunna ha som reservdelsvagnar så totalt har föreningen tillgång till 6 stycken vagnar.

Under vintern och våren 2012/13 har vi arbetat med att renovera upp och utrusta en dedikerad bandvagn att serva hemtjänsten med. Den är till skillnad från ambulansbandvagnen lite lägre och nättare och anpassad för att kunna transportera personal, förnödenheter och utrustning, den skall även kunna användas för evakueringsuppdrag. Planen är att ha vagnen målad utrustad och klar i god tid innan jourberedskapen går igång i höst.

Jonas Bärnheim
Ordförande

Maj 2013