Bandvagnsjouren har nu startat för säsongen (5/11)

Torsdagen 5/11 kl 18.00 startade säsongens jourberedskap för att stötta våra uppdragsgivare, Karlskrona-, Ronneby kommun, Landstinget i Blekinge och Räddningstjänsten i östra Blekinge. Så från nu och fram till mars 2016 finns det ständigt en bandvagnsbesättning (2 personer) i beredskap redo att rycka ut och stötta våra uppdragsgivare med bandvagnstransporter om så skulle behövas.

Utlarmning gör uppdragsgivarna via SOS alarm och och de personsökare som besättningen ständigt bär med sig under sin respektive jourvecka.

/Jonas Bärnheim
Ordförande Gränslös samverkan