Provtur med 2000l vatten på flaket (23/7)

De lärdomar FAK (Frivilliga AutomobilKåren) tog med sig hem till Blekinge från insatsen i Västmanland 2014 var att Bv206 med flak är ett mycket bra hjälpmedel vid bekämpning av skogsbränder. Därför beslöt styrelsen i Gränslös samverkan att i samarbete med FAK-Blekinge bygga om en av SSRSs bandvagnar vi har ansvar för till en flakvagn. Det har varit ett långt och tidskrävande arbete då vi i föreningen arbetar med begränsade ekonomiska medel. Efter åtskilliga ideella arbetstimmar från föreningarnas medlemmar under senaste ca 9 månaderna så stod vagnen äntligen klar i slutet på våren.

För ett par veckor sedan så köpte föreningen in ett par IBC-tankar och det har byggts lastförskjutningsskydd så att tankarna kan fixeras på flaket. Det var nu dags för en första provtur med full last i lätt terräng för att känna på hur ekipaget beter sig.

På länken nedan kan ni se videoklipp från provturen.

https://www.youtube.com/watch?v=k61R7pKH_KA

Provturen gick mycket bra men, några lärdomar från turen är att vi skall sätta samman tankarna (inte ha något mellanrum mellan dem) och montera fler och kraftigare surrningsöglor i ramen på flaket. Vi skall också i fortsättningen säkra upp IBC-tankarna med dubbla- och kraftigare spännband innan vi tar ut ekipaget i mer avancerad terräng.

Det som vi behöver komplettera vagnen med nu är en bensindriven motorspruta till flaket, 25-50 meter brandslang (smal) och kanske någon slangkyrka, sedan kan vagnen sättas in vid skogsbränder.

/Provkörningsansvariga, Jonas, Rolf, Peter & Daniel