Höjd bandvagnsberedskap

Sedan 3/7 så har Gränslös samverkan & FAK-Blekinge en bandvagnsbesättning i beredskap för att kunna bistå räddningstjänsten om de behöver transporthjälp av vatten & materiel i terrängen. Detta efter den värmeböljan som kom in över sydsverige i förra veckan. I samband med den så höjdes skogsbrandindex från 4 till 5 på den 5-gradiga skalan vilket innebär att risken för gräs- och skogsbrand är mycket hög.

Vi är mycket glada över att räddningstjänsten initierat kontakt med oss och bett oss ha en besättning i beredskap.

Nu med senaste veckans svalare väder och nederbörd så har index sänkts till 4, men vi fortsätter att hålla en besättning i beredskap enligt önskemål från räddningstjänsten.

/Styrelsen

2015-07-12