Övning genomförd med Frivilliga Resursgruppen

Denna kvällen övade FRG utifrån ett tänkt scenario där en kolllission mellan två fartyg till havs orsakat ett större oljeutsläpp som drivit in mot Blekinges kust.
Frivilliga personer hade börjat anlända för att hjälpa till och FRG hade fått uppgiften att upprätta ett informationsställe till allmänheten samt att registrera frivilliga som kommit till platsen.
Gränslös samverkan tillhandahölll uppblåsbart tält samt värmeaggregat och handhavandet av dessa övades.

Vi vill tacka alla som deltog denna kvällen och vi ser fram emot mer och djupare samarbete framöver.

Tips, här kan du läsa mer FRG: http://www.civil.se/frg

Peter Larsson