Svävare på väg tillbaka till Karlskrona

En av svävarna vi utbildade på under 2013

Vintern 2013 fick Gränslös samverkan frågan från SRSS om vi kunde bemanna en svävare åt dem. något som vi givetvis svarade ja på och i samarbete med SSRS så utbildades 3 av våra medlemmar till svävarpiloter och under vintern 2013 så hade Gränslös samverkan hand om en av sjöfartsverkets svävare. När våren kom så återfördes svävaren till Sjöfartsverkets centralförråd.

Under hela hösten har vi fört en dialog med SSRS om att vi vill få ner svävaren igen nu till vintern för att våra piloter skall kunna uppehålla sin kompetens och att vi skall kunna bistå i krissituationer när isen lägger sig.

Nu i början av veckan fick vi klartecken på att vi åter skall få ner svävaren igen till Karlskrona och Gränslös samverkan. Så i mellandagarna finns det stor sannolikhet att ni kommer se svävaren ute i skärgården.

/Jonas