Arbetet med servicebandvagnen fortlöper (20/3)

Blivande servicebandvagn

Just nu så arbetar vi med att modifiera en av vagnarna till en servicevagn som skall utrustas med flak och en mindre kran. Bakhytten är nu bortmonterad och samtliga bandaggregat har genomgått översyn. Just nu arbetar vi med att förbereda bakramen för målning och förarhytten förbereds också för att på sikt också kunna målas gul som övriga vagnar.

/Jonas