Garageträff 16/1

Teamwork

Arbetet med att renovera bandaggregregaten på den tilltänkta servicevagnen fortgår och nu har vi gått igenom alla fyra aggregaten och bytt ut de bärhjul som var defekta. Det har blivit mycket övning på att ta av och på band och byta hjul, men det har varit kul.

Tack till Krister, Peter, Daniel, Nicklas, Micael, Peter, Johan m.fl. som hjälpt till.

/Jonas Bärnheim