Förarutbildning genomförd

Lördagen den 16 november genomfördes en heldagsövning för nya förare.

Körplansövningar genomfördes under Görans ledning och innehöll ett flertal körmoment utformade för ge deltagarna en god kännedom om hur man framför vagnen även i mer krävande situationer.
Rolf, för dagen grillmästare såg till att alla fick lunch innan det var dags för förtsatta övningar på eftermiddagen.

I den andra delen av utbildningen så gick Johan och Christer gick igenom utrymning av vagnen samt tillsyn före och efter körning.
När detta var klart var det dags för sjukvårdsmomentet som inleddes med att ambulansvagnens bårsystem gicks igenom varefter alla fick prova på att lasta in en patient.
Vi har möjlighet att ta patienter på bår även i de andra vagnarna fast då med försvarets sjukvårdsbår, har man inte satt i ihop en sådan bår tidigare så kan vara en utmaning att få ihop den på rätt sätt, sen ska man på ett säkert sätt även kunna lasta en patient i bakvagnen på bandvagnen.

Stort tack till alla elever och instruktörer som deltog under dagen.
/Peter Larsson