28/10 - Beredda för insats

På grund av rådande väderläge i samband med höststormen Simone har Gränslös Samverkan idag inlett vinterns jourverksamhet några dagar tidigare än planerat.
Från och med 16.00 idag är vagnar och personal redo för insats.
/Peter Larsson