Kontaktuppgifter styrelsen

Gränslös Samverkan styrelse består av:

Ordförande: Jonas Bärnheim, 0708-331262
Sekreterare:Rolf Svensson, 0708-520240
Kassör: Magnus Johansson, 0708-338703
Suppleant: Ola Siverman, 0708-161944

Vald vid årsmöte 2021-06-03