Resurser för skogsbrandsbekämpning

Frivillig Automobilkåren Blekinge i samarbete med Gränslös samverkan har iordningställt två bandvagnar för skogsbrandsbekämpning för att kunna stötta räddningstjänsten vid behov.

https://youtu.be/rZd1gRrTWqU