Kallelse till årsmöte 3/6 2021, UPPDATERAD

Kallelse till samtliga medlemamr i Gränslös samverkan.

Torsdagen 3 juni kl 18.00 genomför vi digitalt årsmöte via Zoom.

Anmälan om deltagande till årsmötet görs via e-post till jonas.barnheim(at)gmail.com och skriv "anmälan årsmöte 3/6" i ärenderaden. Sista datum för anmälan är 30/5

Inloggningsdetaljer, årsberättelse och övriga möteshandlingar ditribueras digitalt veckan innan årsmötet till er som anmält sig.

Styrelsen föreslår årsmötet att fatta ett första beslut om uppdatering av föreningens stadgar, se bifogat förslag på ändringar (ny skrivning markerat i gult och skrivningar som skall tas bort är överstrykna). Bifogat finns också nuvarande stadgar som antogs 2014.

Mvh

Styrelsen