Två bandvagnar rustade för årets skogsbrandssäsong (18/4)

I förra veckan iordningställdes rustade vi på två av våra bandvagnar för skogsbrandssäsongen. Vagnarna är bl.a. utrustadede med 1000l vatten, pumpar, slangar. De kan användas som terränggående släckfordon eller användas för att transportera eller förlytta material i terrängen. Bandvagnarna kan också användas för utläggning av slang i terrängen över längre sträckor.

/Jonas Bärnheim