Kallelse till årsmöte

Torsdag den 25 juni genomförs årsmötet för Gränslös Samverkan i bandvagnshallen.

Jag uppmanar alla medlemmar att delta så att föreningen kan starta nästa verksamhetsår på en bra grund.

Vi öppnar grindarna som vanligt från kl 18, mötet börjar 18.30 och håller på som längst till 19.30.

Därefter möts vi för enklare förtäring och mingel.

Välkomna!