Övning att etablera en mobil trygghetspunkt 12/3

Gränslös samverkan har ett mycket nära samarbetar med Frivilliga automobilkåren i Blekinge (FAK-K). Tillsammans med FAK och medlemmar från Karlskrona kommuns FRG-grupp övades det i torsdags kväll på att etablera s.k. mobil trygghetspunkt.

En trygghetspunkt är en plats som kommunen utser i samband med exempelvis en kris. Trygghetspunkten kan då bli en plats dit medborgarna kan ta sig till för att få exempelvis information, eller en plats där spontan frivilliga kan registrera sig. Trygghetspunkter kan var församlingshem, gymnastiksal eller liknande.

En mobil trygghetspunkt är precis som det låter en trygghetspunkt som kan förflyttas. I vårt fall är den baserad på försvarets sjukvårdstält4, vilket är ett uppblåsbart tält på 35m2 och som kan kompletteras med el, värme, belysning etc.

I torsdags kväll så övades det i bandvagnsgaraget i Karlskrona på att sätta upp och iordningställa en mobil trygghetspunkt.

Läs mer på https://www.fak.se/karer/fak-blekinge/forevisning-och-ovning-att-etabler...

/Joas Bärnheim