Skarp insats i Svängstad 31/5

Flakbandvagn rustd för skogsbrandsbekämpning
Delar av kalhygget som brunnit

Vid lunchtid på torsdagen 31/5 startade en skogsbrand på ett kalhygge utanför Svängstad i närheten av Åkeholm. På grund av det varma torra vädret och vindar så spred sig elden snabbt. Med lärdomar från den stora branden i Västmanland 2014 är räddningstjänsten i Blekinge extra på tårna och redan på ett tidigt stadie kallade man in mycket resurser tidigt för att snabbt få kontroll på branden. Utöver flertalet heltid- och deltidsstyrkor och försvarsmakten så kallades även Gränslös samverkans bandvagnsresurs utrustad för skogsbrandsläckning till platsen under tidig eftermiddag.

Vagnen gjordes snabbt klar och lastades på lastbil och kördes ner till insatsen av den 2 man starka besättningen (Jonas & Rolf) och deltog under eftermiddagen och kvällen vid insatsen.

Även en andra bandvagn med besättning gjordes redo för att sändas till området om så skulle behövas, men den behövdes inte denna gången.

Stort tack till Peter Larsson som koordinerade insatsen och skötte bakjouren med resursplanering med bravur från bandvagnsgaraget och tack alla övriga inblandade som hjälpt till på olika sätt och varit beredda att sättas in i insatsen.

Fakta om flakbandvagnen utrustad för skogsbrandsläckning.
Bandvagn 206
Kan lastas med 1000 + 700 liter vatten.
Bensindriven motorpump utrustad med Presalkopplingar att ta ut vatten med. Kan också användas för att på egen hand fylla tankarna med med nytt vatten.
Brandslang, vattenkannor, spadar och spett.

Bandvagnen kan också användas för att transportera ut bränsle (i dunkar), personal och övrig materiel i terrängen. Kan också med fördel användas för utläggning av slang över större sträckor i terrängen eller över våtmarker.

/Jonas Bärnheim