Höstövning genomförd tillsamman med FAK-Blekinge

Vagnarna redo för höstövningen

Lördagen genomförde vi en höstövning i sammarbete med Frivilliga automobilkåren och civilförsvarsföreningen. Läs mer om detta på https://www.fak.se/karer/fak-blekinge/hostovning-genomford-i-karlskrona

/Jonas Bärnheim