Resurser för skogsbrandsbekämpning

Frivillig Automobilkåren Blekinge i samarbete med Gränslös samverkan har iordningställt två bandvagnar för skogsbrandsbekämpning för att kunna stötta räddningstjänsten vid behov.

https://youtu.be/rZd1gRrTWqU

Kallelse till årsmöte 3/6 2021, UPPDATERAD

Kallelse till samtliga medlemamr i Gränslös samverkan.

Torsdagen 3 juni kl 18.00 genomför vi digitalt årsmöte via Zoom.

Anmälan om deltagande till årsmötet görs via e-post till jonas.barnheim(at)gmail.com och skriv "anmälan årsmöte 3/6" i ärenderaden. Sista datum för anmälan är 30/5

Inloggningsdetaljer, årsberättelse och övriga möteshandlingar ditribueras digitalt veckan innan årsmötet till er som anmält sig.

Två bandvagnar rustade för årets skogsbrandssäsong (18/4)

I förra veckan iordningställdes rustade vi på två av våra bandvagnar för skogsbrandssäsongen. Vagnarna är bl.a. utrustadede med 1000l vatten, pumpar, slangar. De kan användas som terränggående släckfordon eller användas för att transportera eller förlytta material i terrängen. Bandvagnarna kan också användas för utläggning av slang i terrängen över längre sträckor.

/Jonas Bärnheim

9 nyutbildade ATV-förare

I samarbete med Frivilliga automobilkåren så har vi nu 9 nyutbildade ATV-förare som kan hjälpa till och stötta uppdragsgivarna om så behövs.

/Styrelsen

Årsmöte genomfört 2020-06-25

25/6 genomfördes årsmöte i Gränslös samverkan och i samband med det så lämnade vår mångåriga kassör Peter Garpenbeck sin post i styrelsen. Vill rikta ett stort TACK till Peter för all tid, energi och engagemang han bidragit med. Till ny kassör valdes Magnus Johansson som vi välkomnar in i styrelsen.

Bifogat finns protokollet från årsmötet.

/Jonas Bärnheim
Ordförande

Sidor

Prenumerera på Gränslös Samverkan RSS